Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Czosnów pod numerem 1. Działalność prowadzi na podstawie Statutu nadanego przez Radę Gminy w Czosnowie. Akty prawne na podstawie których działa Biblioteka to:

  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 poz. 642),

  • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2012 poz. 406).

  • statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie nadany uchwałą Rady Gminy w Czosnowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Biblioteki Publicznej Gminy Czosnów.

  • oraz wewnętrznych Zarządzeń dyrektora regulujących prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.


 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 6008

Utworzono dnia: 01.03.2013

Dokument wprowadził:
Anna Maliszewska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

15.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

15.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

15.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

15.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

15.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.03.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna