Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Gminnej Biblioteki Publicznejw Czosnowie

 

Podstawa prawna

Obowiązek udostępniania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej - urzędowym publikatorze teleinformatycznym - wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).
Szczegółowe standardy ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej przez organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a także związki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne, informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

 

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

Poruszanie się po stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie umożliwia menu podmiotowe i przedmiotowe umieszczone w lewym panelu strony.
Zakładka "szukaj", umiejscowiona na pasku w górnej części strony, prowadzi do wyszukiwarki, umożliwiającej odnalezienie dokumentów, zawierających poszukiwaną frazę.
"Mapa serwisu" (znajdująca się w górnej części strony) umożliwia bezpośredni dostęp do wszystkich stron i podstron Biuletynu Informacji Publicznej GBP w Czosnowie.

Wykaz skrótów oraz formatów plików stosowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GBP w Czosnowie:

  • BIP - Biuletyn Informacji Publicznej;

  • GBP - Gminna Biblioteka Publiczna;

  • .pdf - Portable Document Format. Do odczytania dokumentów zapisanych w tym formacie niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader (do pobrania ze strony: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html);

  • .doc - dokument programu Microsoft Word. Do jego odczytania wystarczy przeglądarka internetowa lub bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony: http://www.openoffice.pl);

  • .xls - dokument programu Microsoft Excel. Do jego odczytania wystarczy przeglądarka internetowa lub bezpłatny program OpenOffice (do pobrania ze strony: http://www.openoffice.pl);

 

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej GBP w Czosnowie

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej GBP w Czosnowie może być, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek (informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej na pisemny wniosek).

Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy przesłać listownie, na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub za pomocą poczty elektronicznej: biblioteka@czosnow.pl

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1187

Utworzono dnia: 30.11.-0001

Dokument wprowadził:
Anna Maliszewska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

18.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

18.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

15.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

15.11.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika wniosek

15.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

15.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP

15.11.2013, Administrator główny:

Dodanie załącznika Nazwa pliku

15.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Jak korzystać z BIP